TELA'AH MASALAH DEMI MASLAHAH

AGAR KEBENARAN TAK SEMU DI HATI

Posts Tagged ‘ksatria’

Jabir Atsaratul Kiraam

Posted by Fayyadh Albandy on 22 April 2010

Abu Qosim At-Thanuhy bercerita, : “Pada zaman kekuasaan Sulaiman bin Abdul Malik, terdapat seseorang yang kerap disebut dengan Khuzaimah bin Bisyr. Khuzaimah ini adalah seirang yang mempunyai kewibawaan dan keutamaan, seta berkelakuan bai terhadap saudara-saudaranya. Dia selalu dalam keadaan seperti itu, hingga pada suatu ketika Khuzaimah sangat membutuhkan pertolongan dari saudara-saudaranya yang dulu Khuzaimah sering memuliakan mereka. Saudara-saudara itu pun memberikan apa yang dibutuhkan Khuzaimah beberapa lama, sampai mereka merasa jenuh dengan tingkah laku Khuzaimah. Ketika tampak pada Khuzaimah perubahan pada saudadra-saudadranya, Khuzaimah lantas mendatangi istrinya, yang mana istrinya itu adalah sepupunya sendiri. Khuzaimah berkata, : “Wahai sepupuku, sungguh aku telah melihat perubahan pada saudara-saudaraku. Dan aku telah bertekat untuk tidak akan keluar dari rumah sampai ajal menjemputku.” Lalu dia menutup pintu rumahnya. Tinggalah dia sampai habislah persediaan makanannya, higga akhirnya dia berada dalam kebingungan.

Pada suatu ketika, Ikrimah al-Fayyadh ar-Robi’I pernah menjadi penguasa di seluruh jazirah, suatu hari Ikrimah sedang berada di tengah-tengah majlis bersama penduduk negri itu, tiba-tiba terjadi perbincangan tentang Khuzaimah bin Bisyr di dalam majlis itu, seketika itu pula Ikrimah pun berkata :”Bagaimana keadaanya?”, para jama’ah pun menjawab :”Keadaannya Khuzaimah sekarang menjadi sangat buruk, hingga tidak dapat digambarkan keadaan tersbut. Dia mengunci pintu rumahnya dan berdiam diri di dalamnya.” Kemudian Ikrimah berkata :”Apakah Khuzaimah mendapatkan sesuatu pemberian yang mencukupkan baginya?” mereka berkata :”Tidak”. Ikrimah pun terdiam.

Read the rest of this entry »

Posted in Kisah-Kisah Penuh Hikmah | Tagged: , , , , | Leave a Comment »