TELA'AH MASALAH DEMI MASLAHAH

AGAR KEBENARAN TAK SEMU DI HATI

Posts Tagged ‘amal’

BERIMAN KEPADA MALAIKAT PENCATAT AMAL

Posted by Fayyadh Albandy on 21 August 2010

Oleh: Fayyadh Albandy

Merupakan suatu pokok di dalam Islam adalah rukun Iman yang enam. Yang mana setiap individu yang mengikrarkan dirinya sebagai orang Islam mempunyai kewajiban untuk mempercayai dan mengimani keenam rukun iman itu tanpa terkecuali.

Salah satu dari enam rukun itu adalah Iman kepada malaikat Allah U. Sedangkan yang akan menjadi pembahasan kusus pada tulisan ini adalah cabang dari rukun iman yang ke dua ini, yaitu beriman kepada malaikat pencatat amal, atau yang sering disebut dengan al-kiram al-katibin. Read the rest of this entry »

Posted in Aqidah | Tagged: , , , , , , , | Leave a Comment »