TELA'AH MASALAH DEMI MASLAHAH

AGAR KEBENARAN TAK SEMU DI HATI

Archive for August, 2010

Al-Qosim bin Muhammad (Tabi’in)

Posted by Fayyadh Albandy on 21 August 2010

Fayyadh Albandy

Nasab dan Kehidupan Beliau

Beliau adalah, Al-Qosim bin Muhammad bin Abu Bakar as-Sidhiq al-Quraisyi at-Taimy Abu Muhammad. Beliau disebut juga dengan Abu Abdurrahman al-Madany.[1]Beliau adalah cucu dari khalifatur rasul, Abu Bakar as-Shidiq Abdulllah bin Abi Quhafah.[2] Selain itu beliau juga disebut Abu Muhammad.[3]

Beliau dilahirkan di kota Madinah pada masa kekhalifahan Imam Ali bin Abi Thalib ra.[4] Sejak ayahnya meninggal, beliau hidup dalam keadaan yatim di bawah asuhan dan didikan bibinya, yaitu Ummul Mukminin ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, salah seorang istri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang dikatakan oleh para ulama sebagai orang yang paling berilmu ketika itu. Sehingga tidaklah mengherankan jika beliau kemudian menjadi seorang alim besar dari generasi tabi’in.[5] Read the rest of this entry »

Posted in Sejarah | Tagged: , , , , , , | Leave a Comment »

BERIMAN KEPADA MALAIKAT PENCATAT AMAL

Posted by Fayyadh Albandy on 21 August 2010

Oleh: Fayyadh Albandy

Merupakan suatu pokok di dalam Islam adalah rukun Iman yang enam. Yang mana setiap individu yang mengikrarkan dirinya sebagai orang Islam mempunyai kewajiban untuk mempercayai dan mengimani keenam rukun iman itu tanpa terkecuali.

Salah satu dari enam rukun itu adalah Iman kepada malaikat Allah U. Sedangkan yang akan menjadi pembahasan kusus pada tulisan ini adalah cabang dari rukun iman yang ke dua ini, yaitu beriman kepada malaikat pencatat amal, atau yang sering disebut dengan al-kiram al-katibin. Read the rest of this entry »

Posted in Aqidah | Tagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

PERANG BANI QURAIZHAH

Posted by Fayyadh Albandy on 1 August 2010

Pertempuran sengit antara kaum muslimin melawan koalisi pasukan kafir Quraisy telah selesai, yang pada akhirnya kemenangan berada di tangan umat Islam. Akan tetapi permasalahan yang dihadapi Rasulullah r dan para sahabatnya belum selesai sampai di sini.

Tatkala Perang Ahzab terjadi, komunitas Yahudi Bani Quraizhah, yang seharusnya membela dan mempertahankan kota Madinah dari serangan pasukan Ahzab (koalisi kafir) bersama-sama kaum Muslim, malah berbalik membantu musuh. Read the rest of this entry »

Posted in Sejarah | Tagged: , , , , , , , , | Leave a Comment »